Privacy Statement - Bescherming van de persoonlijke gegevens
privacy_statementInleiding
Grapheye Solutions is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Grapheye Solutions houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Grapheye Solutions, Kruidenlaan 74, 7006 VJ Doetinchem. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Grapheye Solutions gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een uitgave of een nieuwsbrief, een congres bezoekt of een opleiding volgt, een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, een internet klantenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Grapheye Solutions. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses.

Grapheye Solutions gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Grapheye Solutions, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Grapheye Solutions. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Grapheye Solutions of andere bedrijven. Deze bedrijven worden door Grapheye Solutions zorgvuldig geselecteerd.

Afmelden
Grapheye Solutions houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Grapheye Solutions geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Dat kan bijvoorbeeld op uw eigen interessepagina of uw eigen account. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij adresregistratie@grapheye.nl of schriftelijk bij Grapheye Solutions, t.a.v. Adresregistratie, Kruidenlaan 74, 7006 VJ Doetinchem.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Grapheye Solutions over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Grapheye Solutions, t.a.v. Adresregistratie, Kruidenlaan 74, 7006 VJ Doetinchem. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Grapheye Solutions met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van Grapheye Solutions worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Grapheye Solutions haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen, maakt Grapheye Solutions ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Gebruik van Cookies door Grapheye Solutions
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.
Grapheye Solutions gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. Grapheye Solutions maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Grapheye Solutions, haar groepsmaatschappijen en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Maar ook als u ingelogd bent bij Grapheye Solutions kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie. Voor websites van Grapheye Solutions is uw e-mailadres de gebruikersnaam. Websites van Grapheye Solutions die advertenties bevatten maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze cookies worden niet door Grapheye Solutions zelf geplaatst maar door het bedrijf dat de advertenties verzorgt.

Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Grapheye Solutions en andere websites
Op de sites van Grapheye Solutions treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Grapheye Solutions kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
Grapheye Solutions behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Grapheye Solutions.